Adress           Box 57
Postadress     53231 SKARA
Epost            kansli@skarahk.se
Orgnr            868400-4800
Bankgiro        273-8540
Swisch          123 538 4193
Kansliets öppettider     
Jämna veckor 10,00-16,30
Ojämna veckor 11,30-18,00
Telefon          0511-15575
                  

 
SPONSORER