Adress           Box 57
Postadress     53231 SKARA
Epost            kansli@skarahk.se
Orgnr            868400-4800
Bankgiro        273-8540
Swisch          123 538 4193
Kansliets öppettider     
Jämna veckor 14,00-18,00
Ojämna veckor 11,00-15,00
Telefon          0511-15575
                  

 
SPONSORER